به‌ گشتی شوێنی نیشانه‌کانی پێوه‌دانی مار
Central:چه‌ق
• Dizzinessگێژی ،ووڕی
• Faintingبورانه‌وه‌
• Increased thirstزیادبوونی تێنوێتی
• Headacheژانه‌ سه‌ر
Vision:بینایی
• Blurrinessلێڵ
Systemic:کۆئه‌ندام
• Feverتا
• Severe painئازارێکی توند،تیژ
Respiratory: هه‌ناسه‌دان
• Breathing difficulty به‌ سه‌ختی هه‌ناسه‌دان
Heart and vessels:دڵ و بۆریه‌کانی
• Rapid pulseخێرای لێدانی دڵ
• Low blood pressureنزم بونه‌وه‌ی فشاری خوێن
• Severe shockته‌کان-بورانه‌وه‌)))())(().------یه‌کی توند
Muscular:ماسوولکه‌
• Convulsionsله‌رزین
• Loss of coordinationوون کردنی ڕیکختنی
• Weaknessبێ هێزی
Gastric:گه‌ده‌
• Nauseaدڵ تێکهه‌لاتن ،هێلنج
• Vomitingڕشانه‌وه‌
Intestinal:ڕیخۆڵه‌
• Diarrheaسک چوون
Wound site:شوێنی برین
• Bleedingخوێن به‌ربون
• Fang marksنیشانه‌ی که‌ڵبه‌یی
• Discolorationگۆڕانی ڕه‌نگ
• Burning sensationهه‌ست به‌ سووتانه‌وه‌
• Swellingئه‌ستور بوون
Other skin sites:شوێنی تر له‌ پێست
• Bleeding spotsخوێن لێهاتن له‌ خاڵه‌که‌
• Numbnessبێ هه‌ست بوون ،سڕده‌بێت
• Tinglingته‌زوو به‌ له‌ش داهاتن
• Sweatingئاره‌قه‌کردن